Βιογραφικό

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες

Κλινικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Συγγραφικό Έργο

Επικοινωνία

Συγγραφικό Έργο


Μετά από μια προσπάθεια έξι σχεδόν χρόνων, κατάφερα να ολοκληρώσω ένα βιβλίο το οποίο, πάντα κατά τη γνώμη μου, καλύπτει ένα βασικό κενό τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία: Το πως τα διάφορα ευρήματα από τις βασικές γνωστικές επιστήμες και οι διάφορες κλινικές θεραπευτικές προσεγγίσεις /σχολές μπορούν να συγκεραστούν σε ένα κοινό, εννοιολογικό πλαίσιο, μια σύζευξη που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελης για τις όποιες ερευνητικές αλλά κυρίως κλινικές παρεμβάσεις. Έμφαση δίνεται στη σχέση δομής και λειτουργικότητας και το πως η εμπειρία κατά την οντογένεση μπορεί να επιδράσει τόσο στη δομή όσο και στη νευροφυσιολογία. Το όλο βιβλίο αντανακλάει μια προσωπική απόπειρα ανάδειξης των σημαντικότερων θεωρητικών και κλινικών ζητημάτων σε χώρους της νοητικής/γνωστικής αποκατάστασης, περιλαμβάνει μια κριτική προσέγγιση των υφισταμένων θεωρητικών και κλινικών πρακτικών, ενώ ταυτόχρονα αποπειράται, μέσα από την ανάδειξη της ανεπάρκειας των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, να αναδειχθεί ένας χάρτης που όχι μόνο θα επιτρέπει την ‘αντικειμενική’ αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών αλλά θα υποδεικνύει και τις πιθανές νέες.

Είναι ένα πόνημα χρήσιμο όχι μόνο για τους ειδικούς της ψυχικής υγείας (ιατροί, ειδικοί θεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, ειδική παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, φοιτητές, ερευνητές) και τους συνοδούς των ατόμων με νοητικά προβλήματα, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για κάποια σημαντικά φιλοσοφικά και καθημερινά ζητήματα όπως το τι είναι η επιστήμη (και οι περιορισμοί της), τι είναι το ασυνείδητο, το πλασέμπο (placebo), ο διαλογισμός, η ψυχοθεραπεία (και οι διάφορες σχολες της), ποια είναι η σχέση σώματος/ψυχής , σχέση νου και εγκεφάλου κ.ο.κ.


http://fylatos.com/shop/ebook-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9/