Βιογραφικό

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες

Κλινικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Συγγραφικό Έργο

Επικοινωνία

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες


Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε ιατρούς πραγματογνώμονες, δικηγόρους και ασφαλιστικές εταιρίες για υποθέσεις που αφορούν την νοητική ικανότητα του διαδίκου και τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων όπως:
  • Τι είναι και τι σημαίνει φυσιολογικός δείκτης νοημοσύνης. Τι μετράει και τι δεν μπορεί να μετρήσει 
  • Τι είναι και τι σημαίνει μια κλίμακα μέτρησης μιας συναισθηματικής κατάστασης ή προσωπικότητας. Τι μετράει και τι δεν μπορεί να μετρήσει –χρήση ερωτηματολογίων. 
  • Τι είναι και τι σημαίνουν οι διάφορες νευροαπεικονιστικές και νευροφυσιολογικές μέθοδοι (π.χ. μαγνητικές και εγκεφαλογράφημα) για την λειτουργικότητα και τις νοητικές λειτουργίες. Οι περιορισμοί τους. 
  • Τι είναι και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα από τα διάφορα νευροψυχολογικά τεστ. Οι περιορισμοί τους. 
  • Πρόβλεψη της μελλοντικής λειτουργικότητας μετά από επίκτητη εγκεφαλική βλάβη σε παιδιά και ενήλικες. 
  • Πρόβλεψη του κόστους της ενδεδειγμένης διαδικασίας γνωστικής/ή και λειτουργικής αποκατάστασης.