Βιογραφικό

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες

Κλινικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Συγγραφικό Έργο

Επικοινωνία

Κλινικές Υπηρεσίες


Παροχή συμπεριφορικών/ συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ψυχοφυσιολογικές διαταραχές -ψυχοσωματικά,  όπως είναι το άγχος, οι διαταραχές πανικού, οι φοβίες, oι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες (πονοκέφαλοι).

Η προσέγγισή μου:

Η θεραπευτική προσέγγισή μου στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Ο ένας άξονας είναι οι θεωρίες μάθησης. Οι θεωρίες μάθησης,με τις αρχές μάθησης που απορρέουν από αυτές, ορίζουν τον τρόπο  παροχής των όποιων ερεθισμάτων και παρεμβάσεων που υιοθετούνται, καθώς και τις ιδιότητες που πρέπει να τις διέπουν προκειμένου να έχουν την βέλτιστη ή και μέγιστη επίδραση. Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις είναι μη επεμβατικού χαρακτήρα, εν αντιθέσει με τις ιατρικές πράξεις, όπου χορηγείται φάρμακο ή διενεργείται τομή, συνθήκες οι οποίες δεν απαιτούν την ενεργό συμμετοχή-μάθηση εκ μέρους του αποδέκτη προκειμένου να έχουν επίδραση.Λόγο του μη επεμβατικού χαρακτήρα των ψυχολογικών παρεμβάσεων, αυτές τείνουν να έχουν μια πιο αργή και λιγότερο έντονη επίδραση, αλλά οι όποιες αλλαγές επιφέρουν μέσω της μάθησης, συντελούνται και αυτές όπως οι επεμβατικες, τόσο σε επίπεδο δομής όσο και της νευροφυσιολογίας. Η συμμόρφωση είναι μια άλλη σημαντική έννοια που σχετίζεται με την μάθηση, μια κατάσταση που κατακτιέται μέσα από την ισότιμη σχέση μεταξύ του ειδικού και του επισκέπτη, την αποδοχή του όπως είναι, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό του. Η αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης είναι τα άλλα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη προώθηση των μαθησιακού χαρακτήρα αλλαγών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις γνωστικές νευροεπιστήμες/ψυχοφυσιολογία. Η μάθηση προκαλεί αλλαγές, τόσο σε δομικό όσο και νευφυσιολογικό επίπεδο. Το ποιές όμως είναι αυτές, σε ποιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα ποιων συγκεκριμένων αισθητηριακών ή λεκτικών ερεθισμάτων, είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μας πληροφορήσει η γνωστική νευροεπιστήμη. Δεν φτάνει να ξέρεις ότι η εμπειρία τροποποιεί, επιδράει στο σώμα. Πρέπει να ξέρεις και το που, πότε, πως και υπό ποιες συγκεκριμένες συνθήκες λαμβάνουν χώρα οι διαφορετικοί νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί. Παραδείγματα συσσωρευμένων λαικών και μη παρεμβάσεων που εντάσσονται εδώ είναι η γιόγκα και οι διάφορες τεχνικές γυμναστικής και αναπνοών της, ο διαλογισμός, η βιο-ανατροφοδότηση, οι τεχνικές φυσικοθεραπείας, γυμναστικής, εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, αρωματοθεραπείας κ.ο.κ.

Ο τρίτος άξονας πάνω στον οποίο βασίζεται η κλινική μου προσέγγιση είναι αυτή της φιλοσοφικής, υπαρξιστικής κυρίως ερμηνείας της ζωής. Τίποτα δεν γίνεται αντιληπτό, αν δεν έχει κάποιο νόημα για τον αποδέκτη του . Και όπου δεν υπάρχει νόημα, το εφευρίσκει. Ο άνθρωπος δεν δρα ορθολογικά, ενώ η μεγάλη  του ανάγκη για δομή,  βεβαιότητα και προβλεψιμότητα (σκοπός και της επιστήμης) είναι κάτι από μόνο του ουτοπικό. Το άγχος, η απελπισία και ο φόβος του θανάτου, αν και ειναι  ένα συνεχές μοτίβο στη ζωή του ανθρώπου, σχετίζονται περισσότερο με κοινωνικά φαινόμενα και όχι την ίδια τη  φύση του ανθρώπου. Η επίγνωση του εαυτού, των σκέψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς στο εδώ και τώρα είναι η αφετηρία της παρέμβασης, μιας διαδικασίας όπου απαραίτητο στοιχείο είναι  η ισότιμη συνεργασία και συνεχόμενη ανατροφοδότηση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.