Βιογραφικό

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες

Κλινικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Συγγραφικό Έργο

Επικοινωνία

Εκπαίδευση


Παροχή εκπαίδευσης σε βασικά θεωρητικά ζητήματα και πεδία της νευροψυχολογίας /γνωστικής νευροψυχολογίας καθώς και τις κλινικές εφαρμογές της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρχές και τις στρατηγικές μιας νευροψυχοχολογικής αξιολόγησης καθώς και της ερμηνείας των επιμέρους, ειδικών νευροψυχολογικών δοκιμασιών.
 • Τι είναι η νευροψυχολογία 
 • Λειτουργική νευροανατομία 
 • Οι διάφορες νευροψυχολογικές διαταραχές (αφασίες, αμνησίες, αγνωσίες, απραξίες) 
 • Ανασκόπηση του νευροψυχολογικού προφίλ των κυριώτερων νευρολογικών διαταραχών (επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες, άνοιες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές προσοχής κ.ο.κ.) 
 • Τι είναι τα νευροψυχολογικά έργα/πως ερμηνεύονται 
 • Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις στην νευροψυχολογική αξιολόγηση 
 • Σχέση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης με την γνωστική αποκατάσταση 

Παροχή εκπαίδευσης σε βασικά θεωρητικά και κλινικά ζητήματα της γνωστικής/νοητικής αποκατάστασης. Έμφαση δίνεται στη θεωρία πίσω από τις κλασικές μεθόδους, τη σύνθεσή τους και τις καινούργιες εφαρμογές που προκύπτουν από τη βασική έρευνα στο γενικότερο χώρο των γνωστικών νευροεπιστημών.
 • Τι είναι η γνωστική αποκατάσταση 
 • Το νευροβιολογικό υπόβαθρο της γνωστική αποκατάστασης 
 • Μοντέλα/προσεγγίσεις στην γνωστική αποκατάσταση 
 • Ειδικά θέματα γνωστικής αποκατάστασης (ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική, σημαντικοί άλλοι, πρώιμη ή καθυστερημένη παρέμβαση, αποδοχή, συμμόρφωση) 
 • Σύνθεση παλιών και καινούργιων προσεγγίσεων (συμπεριφορισμός, διαλογισμός, στοχευμένη βιο-ανατροφοδότηση, αισθητηριακός ερεθισμός/αισθητηριακή αποστέρηση) 
 • Αδυναμίες/μελλοντικές προκλήσεις της γνωστικής αποκατάστασης 

Κατά περίσταση, παρέχεται και κλινική εποπτεία στην κλινική νευροψυχολογία και γνωστική/νοητική αποκατάσταση.