Βιογραφικό

Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες

Κλινικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Συγγραφικό Έργο

Επικοινωνία


e-class /Forum θεμάτων στην Νευροψυχολογία και την Γνωστική αποκατάσταση/Νοητική ενδυνάμωση

·         Τι είναι η Νευροψυχολογία;

·         Ποια είναι η εξελιξη της Νευροψυχολογίας; Η Νευροψυχολογία των αρχών του 20ου αιώνα είναι ίδια με την Νευροψυχολογία του σήμερα;


·         Ποια η διαφορά της Νευροψυχολογίας από την Κλινική Νευροψυχολογία, την Πειραματική Νευροψυχολογία, την Γνωστική Νευροψυχολογία και την Γνωστική Ψυχολογία;


·         Ποια είναι η πιο διαδεδομένη θεωρία για την οργάνωση του Νου στο χώρο της Κλινικής Γνωστικής Νευροψυχολογίας;


·         Σε ποιες υποθέσεις στηρίζεται το οικοδόμημα της Γνωστικής Νευροψυχολογίας;


·         Ποιος είναι ο σκοπός της Νευροψυχολογίας;


·         Ποια είναι η σχέση του νου και των διαφόρων νευροαπεικονιστικών/ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων; Τι μας λέει μια μαγνητική εγκεφάλου ή ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για την λειτουργικότητα του εγκεφάλου;


·         Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση ή αλλιώς στην αγγλική ορολογία Cognitive Rehabilitation, Remediation, Restoration, Restitution, Compensation ή Substitution; 

·         Πότε, σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η Γνωστική Αποκατάσταση;

·         Σε τι βοηθάει, τι προσφέρει η γνωστική/ή νευροψυχολογική αξιολόγηση στην Γνωστική αποκατάσταση;

·         Ποια είναι η διαφορά της Ποιοτικής από την Ποσοτική προσέγγιση στην Νευροψυχολογική Αξιολόγηση;


·         Τι σημαίνει και τη διαφορά έχει η Ευαισθησία από την Ειδικότητα των έργων (Sensitivity and Specificity);  


·         Τι σημαίνει και τη διαφορά έχει η Αξιοπιστία από την Εγκυρότητα των έργων (Reliability and Validity); 


·         Τι είναι καλύτερο, η χρήση έτοιμων συστοιχιών σε υπολογιστή ή η κλασική ‘σε χαρτί και με μολύβι΄ προσέγγιση;


·         Ποια είναι η διάκριση μεταξύ της νευροψυχολογικής εξέτασης και της νευροψυχολογικής εκτίμησης/αξιολόγησης (distinction between testing and assessment);


·         Ποια είναι η σημασία της Γνωστικής νευροψυχολογίας στη Γνωστική αποκατάσταση;