"Ο τρόπος που σε χαιρετούν δείχνει αυτό που φαίνεσαι, ο τρόπος που σε αποχαιρετούν δείχνει αυτό που είσαι"

Σας Καλοσωρίζω στον Ιστότοπό μου

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, με την πληθώρα των ειδικών, με τις εξειδικεύσεις της υπο-ειδίκευσης, καθώς και τoν τεράστιο και εύκολα προσβάσιμo όγκο των πληροφοριών, καθίσταται δύσκολη η επιλογή και η απόφαση για το ποιος μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις εκάστοτε ανάγκες του ενδιαφερόμενου.

Ο στόχος της ιστοσελίδας μου είναι η παροχή, όσο το δυνατόν, πιο συγκεκριμένων και ξεκάθαρων πληροφοριών για την φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών, στοιχεία απαραίτητα για την σωστή επιλογή και ικανοποίηση του αιτήματος.

Η ενημέρωση για την συγκεκριμένη μέθοδο ή την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τον χρόνο και το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, γίνεται κατά την διάρκεια μιας πρώτης, χωρίς χρέωση συνάντησης, αφού πρώτα προηγηθεί μια σύντομη περιγραφή του αιτήματος μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε Πραγματογνώμονες Ιατρούς, Δικηγόρους, Ασφαλιστικές Εταιρείες
Κλινικές Υπηρεσίες
Εκπαίδευση